O MNĚ V ČÍSLECH

1 Mám jednoho manžela Čecha, který pečlivě zkoumá kvalitu mých českých překladů.
2 Naši dva synové mluví polsky a česky.
4 Tolik let jsem pracovala jako vědecká asistentka
na Katedře současného polského jazyka Lodžské univerzity v Polsku.
6 let jsem byla překladatelkou a tlumočnicí českého vedení polské banky Bank Przemysłowy SA v Lodži.
15 let bydlím v Praze.
20 let pracuji na volné noze jako tlumočnice
a překladatelka.
1400 stránek přeložím ročně do polštiny a češtiny.

UČÍM SE CELÝ ŽIVOT

 • Učím se, protože jsem zvědavá a ráda zkoumám své možnosti.
 • Vystudovala jsem polskou filologii na Lodžské univerzitě
  v Polsku.
 • Mám státní překladatelskou zkoušku z češtiny (úroveň C2).

Gosia Procházka

Ukončila jsem kurzy

 • JURIDICUM – studium pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • Kurz simultánního tlumočení
 • Seminář pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem
 • Asertivita a řešení konfliktů
 • Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích
 • Manažerské studium public relations
 • Mužsko-ženská komunikace
 • Řízení lidí v pracovních skupinách a motivování k práci
 • Sebepoznání pro rozvoj talentu a kariéry
 • Time management
 • Základy koučování

Více o tom, co dalšího dělám, se dozvíte zde: www.gosiaprochazka.com