Miluji tlumočit

Tlumočení

Tlumočím konsekutivně a našeptávám. Měla jsem tu čest tlumočit při setkání ministrů obrany Polska a Česka. Na tlumočení se vždy pečlivě připravuji. Mám nastudovanou terminologii. Seznamuji se s profilem organizace. Většinou beru s sebou na tlumočení notebook pro případ, kdyby bylo potřeba např. rychle přeložit zápis z jednání. Kontaktujte mě. Přijedu tlumočit za Vámi.
M. Procházka - Český jazyk

Zdroj: www.mocr.army.cz

Nejčastěji jsem jako tlumočnice při:

  • obchodních jednáních českých a polských společností,
  • na poradách představenstev, dozorčích rad, valných hromad,
  • při vyjednáváních v česko-polských korporacích,
  • při setkáních podnikových rad,
  • při jednáních odborových svazů,
  • při prezentacích,
  • školeních,
  • přijímacích pohovorech,
  • při hodnocení zaměstnanců.