Výuka

Výuku polštiny mám v krvi

Vyrůstala jsem v rodině lingvistů a jedno z prvních slov, na které si z dětství pamatuji, je podręcznik, čili učebnice. Mám to
v krvi. Byla jsem lektorkou polštiny pro polské repatrianty
na Lodžské universitě. Učila jsem skupinu bankéřů i individuální klienty. Specializuji se na polštinu pro obchodníky a právníky.

Učím doma nebo dojíždím za klientem.

Připravuji na státní jazykovou zkoušku z polštiny na úrovních
od A1 po C2.

Učím individuálně a dokážu zajistit i kurz pro firmu.

Kontaktujte mě. Domluvíme se na ukázkové hodině zdarma.

M. Procházka - Certifikát Polština 1M. Procházka - Certifikát Polština 2